ОПТИМАТ 1 ООД
 


УСЛУГА РАЗКРОЙ

 

ЛПДЧ – 18 мм

Първоначално окрайчване                                                    

3,60 лв.

За плоскости с размер 366/183 см 

5,00 лв.

Цена на правоъгълен детайл 

1,08 лв.

Скос или наклон на ряза

3,00 лв./бр. 

Детайл от MDF или ПДЧ плоскост (фурнир, акрил, ламинат – MG или PVC покритие) и всички плоскости над 140,00 лв.

2,00 лв./бр.

Цена за правоъгълен детайл от парче плоскост

2,50 лв./бр.

 

ЛПДЧ – 25 мм

Първоначално окрайчване

6,00 лв.

Цена на детайл 

1,80 лв.

 

Цена за правоъгълен детайл от термоплот или термогръб

6,00 лв.

 

                                                                    

Фалц, нут (стандартен)

1,50 лв./бр.

 

Цена за компютърна обработка на 1 бр. детайл – 0,25 лв.

 

30 мм. от дължината и ширината на плоскостта се приспадат за първоначално окрайчване!

Минимално разстояние между детайлите – 5 мм.

Размерите на детайлите се задават в милиметри, без дебелината на канта!

Не се приемат готови чертежи от клиента.

При корекции на готов чертеж по вина на клиента, срокът за разкрой се удължава с до 3 работни дни.

 

УСЛУГА КАНТИРАНЕ

 

Кантиране с PVC Кант 22 / 0,45 мм   

0,60 лв./л. м.

Кантиране с PVC Кант 22 / 2 мм    

1,20 лв./л. м.

Кантиране с PVC Кант 22 / 1,3 мм    

1,00 лв./л. м.

Кантиране с PVC Кант 22 / 1 мм    

1,00 лв./л. м.

Кантиране с PVC Кант 28 / 0,8 мм   

1,00 лв./л. м.

Кантиране с PVC Кант 28 / 2 мм

1,80 лв./л. м.

Кантиране с PVC Кант 42 / 2 мм

2,40 лв./л. м.

Кантиране с PVC Кант 42 / 0,8 мм

2,00 лв./л. м.

Кантиране с PVC Кант 42 / 0,45 мм

1,50 лв./л. м.

Кантиране с PVC Кант 42 / 1 мм

2,00 лв./л. м.

 

Технологичен отпадък 7 см на кантирана страна (независимо от дължината на страната).

Посочените цени не включват цената на PVC канта.

  

 

 

СДВОЯВАНЕ НА ДЕТАЙЛИ

 

2 х 18 мм. с винтове

9,00 лв.

2 х 18 мм. с лепило

Допълнително се начислява 6,00 лв./кв. м. за консуматив лепило

9,00 лв.

Цената включва и окрайчване на детайла

 

Цените са с включен 20% ДДС!

 

Фирмата си запазва правото на промени без предизвестие!