ОПТИМАТ 1 ООД
 

 

 


Изтегляне на бланка за разкрой

 

 

УСЛУГА РАЗКРОЙ

 

ЛПДЧ – 18 мм

 Първоначално окрайчване

 

 За плоскости с размер 366/183 см 

 

 Цена на правоъгълен детайл                                                                                                                  

 Цена за компютърна обработка на 1 бр. детайл                                                                                    

 

 Цена на правоъгълен детайл (блок - общ фладер)                                                                               

  

 Детайл от MDF или ПДЧ плоскост  (фурнир, акрил, ламинат – MG или PVC покритие)                  

 и всички плоскости над 140,00 лв.

 Цена за компютърна обработка на 1 бр. детайл                                                                                    

 

 Цена за правоъгълен детайл от парче плоскост

 

 

ЛПДЧ – 25 мм

 Първоначално окрайчване                                                                                                                                                

 

 Цена на детайл                                                                                                                                          

 Цена за компютърна обработка на 1 бр. детайл                                                                                    

 

 

 

 Цена за правоъгълен детайл от термоплот или термогръб                                                                                            

 

 

 

                                                                     

Фалц, нут (стандартен)                                                                                                                                                   

 

Скос или наклон на ряза                                                                                                                                                 

 

 

30 мм. от дължината и ширината на плоскостта се приспадат за първоначално окрайчване!

Минимално разстояние между детайлите – 5 мм.

Размерите на детайлите се задават в милиметри, без дебелината на канта!

Не се приемат готови чертежи от клиента.

При корекции на готов чертеж по вина на клиента, срокът за разкрой се удължава с до 3 работни дни.

 

УСЛУГА КАНТИРАНЕ

 

 Кантиране с PVC Кант 22 / 0,45 мм                                                                                                     

 

 Кантиране с PVC Кант 22 / 2 мм    

 

 

 

 Кантиране с PVC Кант 22 / 1 мм    

 

 Кантиране с PVC Кант 28 / 0,8 мм   

 

 Кантиране с PVC Кант 28 / 2 мм

 

 Кантиране с PVC Кант 42 / 2 мм

 

 Кантиране с PVC Кант 42 / 0,8 мм

 

 Кантиране с PVC Кант 42 / 0,45 мм

 

 Кантиране с PVC Кант 42 / 1 мм

 

 

Технологичен отпадък 7 см на кантирана страна (независимо от дължината на страната).

Посочените цени не включват цената на PVC канта.

При обработка на материал на клиента се начислява 15,00 лв. такса чужди за брой (ЛПДЧ, плот/гръб, ХДФ)!

 

 

 

 

 

РАЗПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ ЗА СГЛОБКИ И ПАНТИ

 

 Разпробиване на отвори за панти                                                

 

 Разпробиване на отвори за минификс (ексцентрик, шпилка и дибли)*

 *цената е за един комплект отвори (не включва цената на консуматива)                                         

 

 Разпробиване на отвори за минификс (ексцентрик, шпилка и дибли)**

 **цената е за един комплект отвори (включва цената на консуматива)

 

 Комплект отвори за дибла

 

 Двоен фикс за рамка

 

 Ъглов фикс

 

 

УСЛУГИ КРИВОЛИНЕЙНО РЯЗАНЕ И КАНТИРАНЕ

 

  

18 мм

36 мм

 Фрезоване

 

 Извивка до R100 мм

  

 Извивка от R110 мм до R200                                                                                       

  

 

 Извивка от R210 мм до R300

  

 

 

 Криволинейно кантиране – 22х2                                                                                                          

 

 Криволинейно кантиране – 22х0,45

 

 Криволинейно кантиране – 42х2

 

 Криволинейно кантиране – 42х1

 

 Завършваща снадка криволинейно кантиране

 

Цените на услугите криволинейно рязане и кантиране са крайни!

 

 

СДВОЯВАНЕ НА ДЕТАЙЛИ

 

 2 х 18 мм. с винтове                         

 

 2 х 18 мм. с лепило                                                                                                                              

Допълнително се начислява 6,00 лв./кв. м. за консуматив лепило

 

Цената включва и окрайчване на детайла

 

Цените са с включен 20% ДДС!

 

Фирмата си запазва правото на промени без предизвестие!